Služby

Servisná činnosť

Poskytujeme záručný a pozáručný servis na všetky stroje a zariadenia, ktoré naša spoločnosť ponúka.

  • Servis CNC rezacích strojov
  • Servis plazmovýc rezacích zariadení
  • Servis odsávacích a filtračnných zariadení
  • Servis ručného elektrického náradia ( GERIMA )
  • Servis zváracej techniky
  • Servis manipulačnej techniky

Poskytujeme odborné prehliadky a posúdenie technického stavu strojov a zariadení mimo opráv. Odborne vyškolený a certifikovaný personál výrobcami jednotlivých strojov a zariadení je zárukou poskytovania kvalitných služieb.


Školenia a kurzy

Kvalita výroby, spoľahlivosť strojov, ich dlhá životnosť  závisí od kvality personálu na všetkých úrovniach.
Z týchto dôvodov naša spoločnosť kladie dôraz na neustále vzdelávanie pracovníkov v prevádzkach našich zákazníkov, ktorým ponúkame rôzne formy školenia a kurzov.


Školenie operátorov CNC rezacích strojov

Ponúkame školenie operátorov na obsluhu strojov produkcie našej spoločnosti s rôznou úrovňou skúseností. Najčastejšie je potrebné zaškoliť nových operátorov z dôvodu fluktuácie pracovníkov. Úspešný absolvent školenia sa stane držiteľom certifikátu.


Školenie programátorov

To isté platí o školení programátorov, ktorý spracovávajú rezacie plány. Ponúkame školenie v programoch WRykRys, Saps, FastCAM.

Školiace kurzy

Podmienkou pre bezpečnú obsluhu zariadenia je absolvovanie školiacich kurzov

  • D  G2 – obsluha zariadenia na rezanie plameňom
  • D  E4 – obsluha zariadenia na rezanie plazmou

Naša spoločnosť vykonáva tieto školenia vo vlastnej réžii. Kurz je ukončený testom po ktorom sa úspešní absolventi stanú držiteľmi preukazov:

  • zvárací pracovník –  rezač plameňom
  • zvárací pracovník –  rezač plazmou