Home » ILoadereco
Model i Loader eco
Pracovná plocha 400 mm * 400 mm - 1524 mm * 3048 mm
Rozmery modulu 3655 mm * 2200 mm * 3422 mm
Hmotnosť 475 kg
Maximálna nakladacia hmotnosť 300 kg
Maximálna veľkosť plechu 3048 mm * 1524 mm
Maximálna hrúbka plechu 10 mm
Pohyb osi Z 1000 mm
Spôsob prevádzky Pákové ovládanie
Metóda zdvihu Valcová