Our Services

We Provide Best Services

Servisná činnosť

Poskytujeme záručný a pozáručný servis na všetky stroje a zariadenia, ktoré naša spoločnosť ponúka.

 • Servis CNC rezacích strojov
 • Servis plazmovýc rezacích zariadení
 • Servis odsávacích a filtračnných zariadení
 • Servis ručného elektrického náradia ( GERIMA )
 • Servis zváracej techniky
 • Servis manipulačnej techniky

Poskytujeme odborné prehliadky a posúdenie technického stavu strojov a zariadení mimo opráv. Odborne vyškolený a certifikovaný personál výrobcami jednotlivých strojov a zariadení je zárukou poskytovania kvalitných služieb.

Zákazkové rezanie plameňom a plazmou

Naša spoločnosť ma rozmiestnených niekoľko desiatok rezacích pracovísk po celom Slovensku. Každé pracovisko je vybavené určitým typom technológie rezania. Poznáme technické a kapacitné možnosti pracovísk, dosahovanú kvalitu a komplexnosť poskytovaných služieb.
Na základe týchto informácií sme schopní bezodplatne sprostredkovať výrobu výpalkov, poprípade ďalších následných technologických operácií ( tvárnenie, zváranie, mechanické opracovanie a pod. ) za výhodných podmienok.

Finančné služby

Pri rozhodovaní o kúpe CNC rezacích zariadení je financovanie investície veľmi dôležité. Naša spoločnosť poskytuje svojim zákazníkom cenné rady a služby zabezpečení finančných prostriedkov.

V prípade, že zákazník neuvažuje zakúpiť zariadenie z vlastných zdrojov, spracujeme nasledovné podkladové materiály pre rozhodovací proces:

 • Spracovanie ekonomických prepočtov návratnosti investície.
 • Spracovanie podkladov pre vyžiadanie úveru.
 • Sprostredkovanie leasingu oslovením viacerých leasingových spoločností
 • Poskytnutie súčinnosti a spracovanie projektu pre príspevky zo štrukturálnych fondov EU.

Ak sa zákazník rozhodne zakúpiť zariadenie z vlastných zdrojov poskytujeme rôzne formy výhodných platobných podmienok vrátane splátkových systémov.

Poradenská činnosť

Delenie materiálov plameňom a plazmou je zložitý technologický proces, ktorý si vyžaduje dlhoročné skúsenosti a odborné znalosti v obore.
Naša spoločnosť sa podieľa na riešení problémov, ktoré prináša výrobná prax. Poradenská činnosť zasahuje do týchto oblastí:

 • Posúdenie technológie  a návrh vhodného procesu rezania.
 • Posúdenie spracovania programu – rezacieho plánu a návrh jeho optimalizácie.
 • Ekonomické prepočty z hľadiska nákladovosti rezania a porovnanie rôznych technológií.
 • Optimalizácia rezných parametrov rezania.
 • Testovanie životnosti spotrebných dielov podľa overenej metodiky. Výsledkom je značná úspora nákladov na nákup uvedených dielov.

Záujemcom o komerčné delenie materiálov ponúkame kompletné služby pri zavedení prevádzky, resp. optimalizáciu riadenia už zavedenej výroby.

Ponukový balík obsahuje:

 • Príjem, vstupná kontrola, skladovanie materiálu
 • Zákazkové riadenie, spracovanie ponúk, cenotvorba
 • Nákup materiálu
 • Organizácia výroby, sprievodná dokumentácia
 • Logistika
 • Kontrola operačná, medzioperačná, výstupná
 • Ekonomické činnosti, účtovanie, fakturácia
 • Personálne zabezpečenie, organizačná štruktúra, popis činností.
  Know – how rezárne je ponúkané so softvérovou podporou s maximálnym využitím výpočtovej techniky.

Školenia a kurzy

Kvalita výroby, spoľahlivosť strojov, ich dlhá životnosť  závisí od kvality personálu na všetkých úrovniach.
Z týchto dôvodov naša spoločnosť kladie dôraz na neustále vzdelávanie pracovníkov v prevádzkach našich zákazníkov, ktorým ponúkame rôzne formy školenia a kurzov.


Školenie operátorov CNC rezacích strojov

Ponúkame školenie operátorov na obsluhu strojov produkcie našej spoločnosti s rôznou úrovňou skúseností. Najčastejšie je potrebné zaškoliť nových operátorov z dôvodu fluktuácie pracovníkov. Úspešný absolvent školenia sa stane držiteľom certifikátu.


Školenie programátorov

To isté platí o školení programátorov, ktorý spracovávajú rezacie plány. Ponúkame školenie v programoch WRykRys, Saps, FastCAM.


Školiace kurzy

Podmienkou pre bezpečnú obsluhu zariadenia je absolvovanie školiacich kurzov

 • D  G2 – obsluha zariadenia na rezanie plameňom
 • D  E4 – obsluha zariadenia na rezanie plazmou

Naša spoločnosť vykonáva tieto školenia vo vlastnej réžii. Kurz je ukončený testom po ktorom sa úspešní absolventi stanú držiteľmi preukazov:

 • zvárací pracovník –  rezač plameňom
 • zvárací pracovník –  rezač plazmou

You can dream, create, design, and build the most wonderful place in the world. But it requires people.

Read More

You can dream, create, design, and build the most wonderful place in the world. But it requires people.

Read More

You can dream, create, design, and build the most wonderful place in the world. But it requires people.

Read More

You can dream, create, design, and build the most wonderful place in the world. But it requires people.

Read More

You can dream, create, design, and build the most wonderful place in the world. But it requires people.

Read More

You can dream, create, design, and build the most wonderful place in the world. But it requires people.

Read More

Creative Ideas

Train with the best experts in bodybuilding field.

24/7 Support

Train with the best experts in bodybuilding field.

Super Safety

Train with the best experts in bodybuilding field.

Some Facts

Expert Workers Are Giving Best Services To Build Your Dream Factory.

808
950
560
996
Testimonial

Happy Client Says About Us